SIDEN NYTTÅR har vi i Agder hatt en reportasjeserie med tittelen «Flyttet til». Der forteller vi historiene til folk som har valgt å bosette seg i vårt distrikt, og hvorfor de har valgt nettopp det. Historiene er mange og forskjellige. Men i alle tilfeller dreier det seg ofte om det å komme hjem, komme til et roligere liv unngå stress og jag – og kortere avstander til det meste. Det å fortelle historiene, kan også gjøre oss bevisste på hva som trekker folk til distriktet.

I VÅR serie har vi snakket både med enkeltpersoner, med familier og ikke minst med flyktninger som har funnet sin hjem i denne regionen. Det er alltid hyggelig å lese om hvorfor de flytter til vår region. Det er også noen som flytter fra – og akkurat de har sikkert også en historie å fortelle. Vi må lytte både til de som kommer og de som velger å flytte, fordi de alle har noen begrunnelser som kan være viktig å ta med seg i den videre utviklingen av våre lokalsamfunn.

VI KAN ikke lage reportasjer på alle mennesker som flytter til vår region. Men vi er sikre på at svært mange av dem som velger å bosette seg i vår midte, også ha interessante historier å berette. Vi er derfor interessert i tips fra våre lesere om mennesker som har valgte å flytte til vår region og som i tillegg har spennende historier som de kan dele med oss andre.

I DAGENS papiravis – og på vår nettavis allerede søndag forteller Marte Dimmen om sin stressende tilværelse da hun bodde i Oslo. Hun måtte ta flere busser for å komme til barnehage og arbeid. Hun er storbyjente, men har valgt å bosette seg med sin familie i Flekkefjord. Det er vi glade for. Hun bør også kunne fortelle politikere og administrasjon hva som gjør Flekkefjord til et attraktivt sted å bo – og hva som skal til for at enda flere skal velge å bosette seg lokalt.

DE OFFISIELLE befolkningstallene kommer snart. Det er alltid spennende å se på dem. Det er likevel et umiskjennelig faktum at tallene har vært stabile de seneste 120 årene. Den store utfordringen for kommuner i hele regionen er å få en tilflytting og folketilvekst som gjør at vi vokser i kraft av vår størrelse. Også her kan våre tilflyttere gi gode innspill.