– Det beste med å være hjemme var at vi kunne få gjort ting som vi ikke kan når det er skole. Det beste med å starte på skolen lir å få treffe vennene i klassen igjen, forteller fjerdeklassing Ruben Tobiassen Boltland (9) til Agder. Både han og lillebror Sander (7) forklarer at det har vært nok av skolearbeid også i tiden hjemme med lekser og oppgaver som har kommet via nett. – Det blir fint å kunne være her å leke med de andre igjen selv om vi må ha litt mer avstand og vaske oss mye, sier Sander.