Blir det gratis ferje til Andabeløy? Ja, lekkasjer tyder på det. Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig. Det betyr at Andabeløy-sambandet i Flekkefjord blir gratis, mens Hidra-sambandet ikke blir.

NTB har samlet disse lekkasjene som har kommet i forkant av finansministerens fremleggelse av det reviderte nasjonalbudsjettet:

* Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.

* Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

* Regjeringen vil styrke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.

* Havforskningsinstituttet får 10 millioner kroner ekstra for å se på følgene av vindkraft til havs for fiskeriene.

* Landets krisesentre får en ekstrabevilgning på 16,3 millioner kroner for å hjelpe ukrainske flyktninger som kan være utsatt for menneskehandel.

* 39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn, melder Agderposten.

* 25 millioner kroner til atomforskning.

* Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.

* Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver, ifølge Aust Agder Blad.