Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke gull alt som Glitre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste Agder-kommuner skal i disse dager bestemme seg for om de ønsker at det arbeides videre med en fusjonsavtale imellom Agder Energi – konsernet og Glitre Energi, lokalisert i tidligere Buskerud fylke.

Formålet med den forestående fusjon er å ta ut stordriftsfordeler i nettvirksomheten samt at selskapene ønsker å posisjonere seg og delta i annen forretningsutvikling når «samfunnet skal elektrifiseres så observeres det flere nye industrielle samarbeid på tvers av bransjer»

Agder Energi er et svært solid selskap på Agder. Et selskap med svært god økonomi, i hovedsak opptjent på produksjon av strøm fra våre elver og fossefall. Selskapet er viktig lokalt og regionalt og det er et privilegium for vår region å ha selskapet i eie.

Selskapet er før en fusjon eid av kommunene på Agder med ca. 54% av aksjene og Statkraft resten, ca. 46%.

Ved en fusjon vil Agderkommunene miste sitt flertall og sin eierstyring. Drammen kommune vil bli største eierkommune i det fusjonerte selskapet, ca. dobbelt så stor som Kristiansand.

Styret i Agder Energi har vedtatt at de nå skal nå ut og bruke av sine økonomiske muskler til industriell utvikling og elektrifisering av samfunnet. Selskapet har bl.a nevnt utvikling av havvind som et nytt, spennende forretningsområde. (Landbasert vindkraftutbygging er for øvrig grundig bekreftet å ikke være en del av selskapets framtidige satsing)

Jeg mener det er fornuftig og et gode at Agder Energi skal delta i forretningsutvikling og se på nye muligheter og industrielle samarbeid på tvers av bransjer. Det er nettopp slike lokomotiv med store økonomiske muskler vi trenger for å utvikle næringslivet på Sørlandet.

Jeg ser imidlertid ikke hvorfor en fusjon med Glitre er en nødvendighet i denne sammenheng. Agderkommunene mister da kontrollen på selskapet og jeg er redd tyngdepunktet i selskapet blir dradd østover.

Hvorfor kan ikke Agder Energi satse industrielt på Agder med de muskler de allerede har ?

Da kan Agder bli mer enn som nå, hvor vi i hovedsak er en stor råvareleverandør av etterspurt, grønn, klimavennlig vannkraft.

På denne måten kan vi få avkastning fra selskapet både i utbytte, arbeidsplasser og bosetting.

Et eksempel:

I Kvinesdal planlegges det et større anlegg for hydrogenproduksjon. Råvaren (store mengder klimavennlig, grønn strøm) finnes i umiddelbar nærhet og kunden står klar til å motta varen (hydrogen). Men imellom der kreves det kapital til å bygge ut anlegg og infrastruktur.

En kapital Agder Energi har, og som vil gi god avkastning, i penger, bosetting og arbeidsplasser.

Andre eksempler finnes det flere av i hele regionen. F.eks. blå næring i sjø og ferskvann i innland og på kysten, næringsområder og ressurser på bl.a Ertsmyra, på Lista og mange flere plasser.

Det er ikke gull alt som Glitre, og gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden.