Gå til sidens hovedinnhold

Det er svært stor skogbrann-fare

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

DENNE HELGEN ble det travelt for brannmannskapene i Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. I løpet av helgen var det flere skog- og krattbrannet som lett kunne ha fått store konsekvenser. Svært tørr skogbunn, kombinert med kraftig vind gjorde at brannene spredte seg raskt. Bare en formidabel innsats fra brannvesenets side gjorde at man unngikk stor spredning og store ødeleggelser.

MED STORE skogbranner både i Gyland og i Sokndal friskt i minne, er det på sin plass å advare mot bruk av ild, enten det er til sviing av gress eller annen type båtbrenning. Brannen i Sokndal for få år siden var så dramatisk at man en stund fryktet for at flammene skulle nå bebyggelse. Det var svært dramatisk. Det generelle bålforbudet trådte i kraft i forrige uke og varer til midten av september. Det er likeveøl et årvisst fenomen at flammer sprer seg ukontrollert, der brannmannskapene må gjøre en ekstra innsats.

EGENTLIG ER dette ofte branner som oppstår fordi man mister kontroll på gressbrenning. Det vi så søndag, var at det oppsto flere branner på samme tid. Da måtte mannskap fra Flekkefjord rykke ut til en brann på Øyesletta, mens lokalt mannskap jobbet med brannen på Bjåstøl. Store ressurser bindes opp i det som burde være unødvendige utrykninger. Vi tør aldri tenke på dersom det samtidig hadde oppstått en større bygningsbrann,.

NÅ GIKK det godt både i Kvinesdal og i Sirdal i helgen. Andre steder på Sørlandet oppsto det også branner. Lenger øst måtte Sørlandsbanen stenges fordi det var ild nær toglinjen. De samfunnsmessige konsekvensene kan med andre ord bli store når vi mister kontroll på flammene. Derfor er det all grunn til å rette en sterk advarsel knyttet til bruk av ild i denne perioden.

APRIL OG begynnelsen av mai er spesielt utsatt for gress- kratt- og skogbranner. Det henger sammen med at fjorårets vekster ligger tørre og brennbare på bakken - og at det grønne gresset som ikke tar fyr, fremdeles ikke er kommet opp. Vår klare bønn er derfor følgende: Ikke gjør opp ild i tide og utide. Det er et generelt bålforbud nå. Pass på, slik at vi unngår branner som setter spor etter seg i mange år fremover.