Gå til sidens hovedinnhold

Det er vi som forbrukere som burde gjøre opprør

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vi som er avhengig av bonden som burde gjøre det største opprøret.

Kravet fra næringa var at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet skulle reduseres, støtte til investeringer og krav om bedre velferdsordninger. Realiteten var at inntektsgapet ville øke og det var ikke ei krone til investeringer i tilbudet som kom fra regjeringa.

Her kunne jeg gått inn på kroner og ører, sagt litt om behov for å modernisere driftsapparater og løsdriftskravet for storfe. Men faren er at de fleste hadde lest halvparten og ikke latt seg engasjere.

Og nå det er engasjement jeg er ute etter!

Jeg ønsker engasjement fra oss som fortsatt vil ha verdens reneste mat på bordet for å slippe å spise importert mat fra dyr som har vokst opp på antibiotika. For det er slik at overforbruk av antibiotika fører til antibiotikaresistens og er en av de største medisinske truslene vi står overfor.

Faktum er at kun 20 % av all antibiotika i verden brukes på syke mennesker og dyr. Resten brukes som tilskudd i dyrefôr. Av den enkle grunn at friske dyr utnytter fôret bedre og dermed vokser raskere, noe som gir økt fortjeneste.

I Norge er det heldigvis veldig annerledes. Der går 90% av all antibiotikabruk til behandling av mennesker og 10% til behandling av dyr. Det er ingen land i verden som har strengere krav til dyrevelferd og ren matproduksjon enn hva vi har i Norge. Jeg ønsker engasjement fra oss som er lei av å opptre som privatdetektiv når vi er på butikken og kjøper mat.

Om Gilde sin kjøttdeig til fredagstacoen er utsolgt, ja så starter den store jobben som privatdetektiv for å sikre meg at det er Norsk kjøttdeig jeg kommer hjem med.

Visste du at et Norsk flagg på pakken ikke er noen garanti for at maten er norsk?

Finner jeg produkter med Nyt Norge merkingen er jeg heldigvis på «norsk grunn». Men når jeg kommer frem til grønnsaksdisken, innser jeg at fredagstacoen blir senere enn planlagt. Jeg ønsker engasjement fra oss som har feriert i Norge de siste årene og satt pris på vakre naturlandskap og gjerne plassert seg i en ramme fra det lokale bondelaget med teksten #Komhit.

Landskapet utgjør en viktig del av ferieopplevelsen for mange av oss og da er vi helt avhengig av et aktivt jordbruk. De siste 50 årene har bruken av utmarksbeite blitt kraftig redusert og det fører med seg større problem enn færre postkortmotiv. Når husdyrene sendes ut på beite skjøtter de kulturlandskapet som er viktig for det biologiske mangfoldet. Gjengroing og sentralisering av landbruket er hovedårsaken til at mange insekter er på lista over truede arter i dag.

Jeg ønsker engasjement fra alle de som kjente på en ørliten frykt når Norge stengte ned 12 mars i fjor. Og ber dere tenke tilbake på hva det var som ble viktig. Jeg tror ikke det var tilfeldig at det ble lenger kø i kassa på butikken og at det i perioder var vanskelig å treffe riktig tidspunkt på butikkbesøket slik at jeg fikk med meg mel og gjær hjem.

Husker dere overskriften om at polske myndigheter stanset trailere fulle av håndsprit som skulle til Norge?

Det polske selskapet har produsert desinfeksjonsmidler til Norge i mange år, men polske myndigheter innførte en ny lov i forbindelse med Corona utbruddet der det ble åpnet for «særlige tiltak» for å forebygge og bekjempe smitte. Jeg har ikke problemer med å forstå at polske myndigheter stanset leveransen til Norge når de trengte det selv.

Men hva om det hadde vært mangel på mat og ikke desinfeksjonsmidler i mars i fjor?

Denne pandemien bør være en vekker for oss alle når det kommer til matvaresikkerhet. Og skal vi heve matberedskapen vår i dette landet, så er det bonden som kan gjøre det. Det pågår et bondeopprør over heile landet og nå bør vi som forbrukere også engasjere oss.

For det er vel slik at det er du og jeg som ikke produserer maten vår selv som er mest avhengig av bonden? Bonden har ingen moralsk plikt til å produsere mat for oss. Derfor må vi sørge for at bonden kommer opp på samme lønnsnivå og følger samme lønnsutvikling som andre yrkesgrupper.

Etter regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon må Stortinget inn og sikre et anstendig oppgjør i år. Men dette handler om langt mer enn årets oppgjør og blir et viktig arbeid fremover.

For en skaper ikke ny framtidstro hos bonden i løpet av noen uker i mai.