TIRSDAG FORTALTE vi om lille Alfred som ble den første som ble født på sykehuset i Flekkefjord i 2023. Den lille karen blir bosatt i Lindesnes kommune sammen med sine foreldre, mamma Helga og pappa Michael Fjell. For de nybakte foreldre er det et lite under som kom til verden, og både de selv og hele familien og venneskaren gleder seg over det lille nurket. For andre blir Alfred en del av statistikken. Riktignok ikke den statistikken som vi skal omtale her. Alfreds fødsel blir en del av fødselsstatistikken for 2023.

PROBLEMET I Norge er at det fødes for få barn. I 2022 ble det først langt færre enn 2021 som var et unntaksår, vesentlig på grunn av mye hjemmetid som følge av koronapandemien. Det var født 48.133 barn i Norge ved utgangen i november i fjor. Det er 4666 færre enn på samme tid i 2021. Totalt i 2021 var det 56.676 fødsler.

TALLENE ER til bekymring, både for statsvitere og politikere. Det blir færre barn som skal ta seg av alle eldre. Samfunnsøkonomisk er det noen kurver som ikke møtes og det kan gi store utfordringer på sikt. Befolkningstallet går opp takket være innvandring som er helt nødvendig for at vi skal oppebære vår økonomiske velstand. Gjennom mange tiår har man snakket om eldrebølgen som et problem, til tross for at eldre er en ressurs.

NEDGANGEN I antall fødsler er en nasjonalt utfordring, selv om utkantstrøkene ofte merker det mer. I utkantstrøk betyr en håndfull fødsler fra eller til mye, mens det i storbyene blir noe annerledes fordi disse byene ofte vokser i kraft av sin størrelse. Det å legge bedre til rette for støtteordninger og andre tiltak for vordende foreldre fordrer en politisk beslutning. Det finnes helt sikker effektive tiltak som kan snu en negativ trend. Å gi økonomiske intensiver til folk som vi stifte familie kan være en vei å gå.

SALIGE REDAKTØR Joseph Kvavik i Agder gjorde seg viden kjent i hele landet for alle sine korte, men poengterte lederartikler. I en av lederartiklene kommer han med en klar oppfordring i forhold til befolkningsutviklingen lokalt: «Det er på tide å legge seg sammen og få gjort noe!»