DA KOMMUNENE møttes til eiermøte i Agder Energi mandag, ble det gjort et vedtak som får store konsekvenser for Agder Energi som lokalt kraftselskap. Et knappest mulig flertall av eierkommunene gav klarsignal for fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Forretningsmessig er det helt sikkert gode argumenter for å fusjonere. Det synes å være et tegn i tiden at det eneste saliggjørende er å bli størst mulig. Men prosessen omkring fusjonsforhandlingene avdekker en dyp splittelsen hos eierkommunene. Det som til nå har vært en rørende enighet om eierskapet, forsvant som dugg for solen mandag.

VI VAR mange som tok til orde for å avvente fusjonsarbeidet inntil videre fordi man opplever en av de største strømkrisene Norge og Europa har sett. Flekkefjordsordfører Torbjørn Klungland var en av de mange som sa et klart nei til fusjonen, med et enstemmig bystyret i ryggen som sier det samme. Ordfører Jonny Liland i Sirdal argumenterte sterkt mot fusjonen og antyder at han kommer til å møte i den endelige generalforsamlingen og forfekte Sirdals syn på fusjonen. I det hele tatt er det en meget splittet kommunegruppe som gikk fra hverandre mandag.

MAKTA RÅR, heter det. Og det gjorde den mandag også da et meget simpelt flertall gikk for fusjon. Det er aldri et godt tegn når flertallet blir lite og uenigheten dermed påviselig stor. Motstandernes fremste argument er at landsdelens kontroll over energiselskapet går tapt. I et fusjonert selskap vil ikke lenger Agder-kommunene ha flertall, slik man har vært opptatt av helt siden Agder Energi ble etablert. Den avtalen om fredning av eierskapet som kommunene har inngått seg imellom, mister sin kraft gjennom fusjonen. Diskusjonen om salg av kommunale aksjeandeler i selskapet kommer helt sikkert opp med full styrke.

DET GÅR mot exit Agder Energi. Et fusjonert selskap der kommunene på Agder og i Buskerud skal ha flertall, kan sikkert fungere på papiret. Men om det vil fungere i virkeligheten, se det er noe helt annet. Slik sett er dette et eksperiment som fort kan ende i store splittelser.