– Det handler om at elevene får god opplæring

Faglærer Rita Log har jobbet på videregående i Kvinesdal i 13 år. Hun tar ikke bastant stilling til hvorvidt skolen bør bestå som i dag eller samlokaliseres med Flekkefjord.