FOLK PÅ Hidra er mildt sagt opprørte over den manglende informasjonen knyttet til utbedring av ferjeleiene som må oppgraderes etter at det kom nye ferjer til sambandet. Det i seg selv er jo nesten ikke til å begripe, at man bygger nye ferjer uten å tilpasse den til ferjeleiene. Men når først galt er og det skal gjennomføres arbeid for å tilpasse terreng og kaibroer til den nye elferjen i Hidra-sambandet, så fordrer det at man kommer med informasjon som er god nok.

I LØPET av anleggsperioden vil det bli perioder der man ikke kan bringe bil til og fra Hidra i det hele tatt. Da spør man seg helt naturlig om det blir etablert midlertidig parkeringsplasser på fastlandssiden, om det etableres ekstra busstilbud på Hidra. Vil det bli busser på fastlandssiden som kjører til eventuell parkering og til sentrum? Vil det bli opprettet beredskap for ulykker og sykdom?

DETTE ER spørsmål og til dels bekymringer som opptar folk på Hidra. Her må fylkeskommunen ta informasjonsarbeid på høyeste alvor. Det vil for eksempel være nødvendig med kraftige kunngjøringer i Agder og eventuelt i direktehenvendelser til alle innbyggerne på Hidra. Det å gi god informasjon hindrer usikkerhet og misnøye, feilinformasjon og antagelser. Dette er elementært, herr fylkessamferdselssjef.

ARBEIDET SOM skal utføres er heving av kaibroene i Kvellandstrand og Launes med ca. 50 cm. Det betyr at ferjebroene og alt av mekanikk må løftes bort, og at alle punkter (konsoller) må erstattes med nye. Det krever også en terrengheving og tilpasning av asfaltarealet i forlengelse av ferjebroene. Kostnadene er grovkalkulert til om lag to millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til hurtigbåt, trafikkdirigering og eventuelle ekstra busstilbud.

ALT DETTE bare fordi man ikke klarte å foreta korrekte beregninger da den nye elferjen ble bygget. Hadde man målt riktig, ville man kunne ha tilpasset ferjelemmene på skipet til ferjeleiene slik de lå. Da hadde dette vært i sin skjønneste orden. Hvem som til syvende og sist har ansvaret, blir nok klart på et tidspunkt. Men foreløpig toer partene sine hender.