Mange familier forteller nå hvor vanskelig det er å få endene til å møtes. Strøm-, drivstoff- og matvareprisene har økt markant, i tillegg stiger renten.

Dette er dramatisk for mange og familieøkonomien presses fra flere kanter. Det gjør inntrykk når noen foreldre forteller at de må prioritere vekk fritidsaktiviteter for barna for å spare på drivstoff.

Finansminister Vedum påstår at norske familier vil gå i pluss i år. Det regnestykket forstår vi ikke.

STRØMPRISENE: Allerede sent i høst gikk varsellampene for alvor for KrF, som tidlig foreslo en makspris på 50 øre på strøm. Vi mener at løsningen regjeringen la frem og som stortingsflertallet vedtok ikke er god nok. Hadde Stortinget gått for KrFs forslag om makspris på 50 øre for alle strømkunder hadde folk fått en vesentlig større reduksjon i strømregningen enn med regjeringens ordning.

KrFs forslag ville, i motsetning til regjeringens ordning, ikke bare gitt folk en lavere strømregning. Den ville hjulpet absolutt alle strømkunder – alt fra familier til næringsliv. Som en konsekvens av den usikre situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, vil de høye strømprisene sannsynligvis vedvare.

DRIVSTOFFPRISENE: En av de største utfordringene som familier særlig i distriktene peker på, er de ekstremt høye drivstoffprisene som kan fortsette å øke til nærmere 30 kroner i sommeren. KrF ønsker en midlertidig lettelse i drivstoffavgiftene i tillegg til Co₂-avgiften om nødvendig. Fjernes begge avgiftene reduseres pumpeprisen med 7–8 kroner.

USOSIALE KUTT: I tillegg ber nå KrF regjeringen snu når det gjelder usosiale kutt som direkte rammer familieøkonomien. Her nevnes skroting av foreldrefradraget, fjerning av fritidskortet til barn alder 6–18 år og kutt i kontantstøtten. Dette er ikke tiden for å innføre kutt som rammer dem som har dårlig råd hardest.

Fritidskortet på 2000 kroner som KrF fikk gjennom i regjering vet vi betydde mye for familier med lave eller vanlige inntekter for å betale medlemsavgifter og kontingenter for fritidsaktiviteter. Støre-regjeringen valgte å kutte dette.

Nå ber KrF om at regjeringen snur, og velger å prioritere barns fritidsaktiviteter. Her har eksempelvis Kvinesdal kommune eksemplarisk gått sine egne veier og opprettholdt fritidskortet fordi det fungerte så bra.

Disse tre sakene svekker familienes valgfrihet og rammer dem som har dårlig råd hardest.

Dette i ei tid der staten håver inn enorme ekstrainntekter på strøm, olje og gass, bl.a. grunnet den globale situasjon og krigen i Ukraina.

Hvorfor gjør vi da ikke noe med i alle fall noen av de nevnte sakene? Jeg kan ikke forstår det.