For første gang er et nettstudium på topplista. Nesten 1400 har deltidsutdanningen i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) på førsteplass. Blant fagskolestudiene er lokførerutdanningen mest ettertraktet.

– Årets søkertall viser at vi er på vei tilbake til normalen. Vi ser at mange søker seg til utdanninger som vil gi dem gode jobbutsikter når de er ferdige å studere. Så er det interessant å se at flere nettstudier er på topp i år. Det viser at det er flere som ønsker seg fleksible utdanninger som lar seg kombinere med jobb og hverdagsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Tollutdanning og lokfører

Også i år er det størst konkurranse om plassene til bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger, tett fulgt av arkitektutdanningen ved AHO i Oslo. Også til medisinstudiet i Oslo og luftfartsfag i Tromsø er det sterk konkurranse om studieplassene. På femteplass ligger et nettstudium, i mat, ernæring og helse, ved HiNN på Elverum.

Blant fagskoleutdanningene er det størst konkurranse om plassene til lokomotivførerutdanningen, med 7,4 søkere til hver av de 168 studieplassene. Også elkraft, yrkesdykking og videreutdanning for ambulansefagarbeidere er populære studier.

– Det er ikke overraskende at lokførerutdanningen er populær. På ett år får du en spennende utdanning med mye praksis, og en godt betalt jobb i den andre enden. Generelt er fagskoleutdanning et veldig godt valg. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover og mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier Borten Moe.

Universiteter og høyskoler: Studier med flest førstevalgssøkere pr. studieplass:

Studienavn

Lærested

Studiested

Planlagte studie-plasser

Søkere førstevalg

Førstevalg pr plasser

Toll, vareførsel og grensekontroll

UIS

Stavanger

60

1 215

20,3

Arkitekt

AHO

Oslo

60

1 120

18,7

Medisin, Trondheim/Levanger*

NTNU

Levanger

16

295

18,4

Luftfartsfag

UIT

Tromsø

12

198

16,5

Medisin, Trondheim/Ålesund*

NTNU

Ålesund

20

312

15,6

Mat, ernæring og helse, nettbasert*

HINN

Elverum

25

375

15,0

Ingeniør, bygg, fleksibel

NTNU

Gjøvik

9

124

13,8

Psykologi, høst

UIO

Oslo

65

865

13,3

Økonomi og ledelse, deltid

OSLOMET

Oslo

20

260

13,0

Økonomi og ledelse

OSLOMET

Oslo

20

248

12,4

Digital mediedesign

USN

Notodden

10

121

12,1

Kriminologi, bachelor

UIO

Oslo

58

691

11,9

Vernepleie, Sandvika, deltid

VID

Bærum

30

343

11,4

Sykepleie, Vestfold og Telemark*

USN

Notodden

25

285

11,4

Paramedisin

UIS

Stavanger

20

223

11,2

Informasjonsteknologi, årsstudium

OSLOMET

Oslo

20

211

10,6

Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium

OSLOMET

Oslo

10

105

10,5

Kriminologi, årsstudium

UIO

Oslo

34

347

10,2

Kunst og design - studieretn. mote og produksjon

OSLOMET

Oslo

22

221

10,0

Film- og videoproduksjon

NTNU

Trondheim

20

200

10,0

Vernepleie, Bergen, deltid

VID

Bergen

15

147

9,8

Politiutdanning, Oslo

PHS

Oslo

96

910

9,5

Paramedisin

UIT

Tromsø

23

218

9,5

Filosofi, politikk og økonomi

UIO

Oslo

25

235

9,4

Paramedisin

HIØ

Fredrikstad

40

358

9,0

Medisin, høst

UIO

Oslo

120

1041

8,7

Sykepleie, Viken*

USN

Ål

25

214

8,6

Dokumentasjonsforvaltning

OSLOMET

Oslo

36

304

8,4

Paramedisin

OSLOMET

Oslo

50

420

8,4

Psykologi, profesjonsstudium

UIB

Bergen

100

829

8,3

Fagskoler: Studier med flest førstevalgssøkere pr. studieplass

Lærested

Studienavn

Utdanningsområde- og type

Studie-plasser

Søkere førstevalg

Søkere førstevalg per studieplass

Norsk fagskole for lokomotivførere

Lokomotivførerutdanningen

TEKNO - ANNET

168

1242

7,4

Fagskolen Oslo

Sterilforsyning i helsetjenesten

HELSEFAG - ANNET

5

29

5,8

Høgskulen på Vestlandet

Yrkesdykking

TEKNO - ANNET

24

120

5,0

Fagskolen i Viken

Ambulanseoperativ ledelse og prehosp. pasientbeh.*

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

30

134

4,5

Fagskolen i Agder

Barsel- og barnepleie*

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

15

63

4,2

Folkeuniversitetets fagskole

Barsel- og barnepleie

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

18

71

3,9

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Bygg

TEKNO - BYGG OG ANLEGG

15

57

3,8

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Anlegg

TEKNO - BYGG OG ANLEGG

10

36

3,6

Norges grønne fagskole - VEA

Grøntanleggsforvaltning

LAND- OG HAVBRUK

6

21

3,5

Fagskulen Vestland

Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling*

MATFAG

15

51

3,4

Norges grønne fagskole - VEA

Grønn helse*

HELSEFAG - ANNET

20

64

3,2

Fagskolen Oslo

Helseadministrasjon

HELSEFAG - ANNET

28

89

3,2

Fagskolen i Viken

Barsel- og barnepleie

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

20

63

3,2

Fagskulen Vestland

Dekksoffiser

TEKNO - MARITIM

30

91

3,0

Folkeuniversitetets fagskole

Barsel- og barnepleie

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

20

60

3,0

Folkeuniversitetets fagskole

Arbeidsledelse

ØKADM

20

60

3,0

Folkeuniversitetets fagskole

Barsel- og barnepleie

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

18

53

2,9

Fagskolen Oslo

Elkraft

TEKNO - ELEKTRO

56

163

2,9

Fagskolen Rogaland

Barsel- og barnepleie

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

30

87

2,9

Norges grønne fagskole - VEA

Interiør*

ESTETISK

20

58

2,9

Fagskolen i Viken

Ambulanseoperativ ledelse og prehosp. pasientbeh.

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

35

96

2,7

Fagskulen Vestland

Elkraft

TEKNO - ELEKTRO

30

78

2,6

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Kart- og oppmålingsfag*

TEKNO - BYGG OG ANLEGG

15

38

2,5

Fagskolen Rogaland

Maskinteknikk

TEKNO - TEKNIKK

30

72

2,4

Folkeuniversitetets fagskole

Regnskapskonsulent*

ØKADM

20

47

2,4

Fagskolen Innlandet

Bygningsvern

TEKNO - BYGG OG ANLEGG

13

30

2,3

Fagskolen Vestfold og Telemark

Elkraft

TEKNO - ELEKTRO

60

137

2,3

Fagskulen Vestland

Psykisk helse- og rusarbeid

HELSEFAG - PLEIE&OMSORG

30

68

2,3

Fagskolen Oslo

Sterilforsyning i helsetjenesten

HELSEFAG - ANNET

23

51

2,2

Folkeuniversitetets fagskole

Regnskapskonsulent

ØKADM

20

44

2,2

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Elkraft

TEKNO - ELEKTRO

30

66

2,2

Et godt arbeidsmarked, åpne grenser og lavere fødselskull gjør at søkertallene til høyere utdanning er mer tilbake til normalen. Det er rundt 19.000 færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor, som var et rekordår. 134.954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Totalt er det 2,2 søkere per studieplass, og det tilbys flere studieplasser enn noen gang ved universiteter og høyskoler. Det er 62 191 planlagte studieplasser, 518 flere enn i fjor.

Sykepleie er det mest populære helsefaget

Helsefag er det utdanningsområdet med flest søkere og flest planlagte studieplasser. Sykepleie er det mest populære helsefaget, med 10.299 førstevalgsøkere, det er 7,6 prosent av alle søkere. Likevel er det 23 prosent færre som har sykepleierutdanning som førstevalg, sammenliknet med i fjor. Det er to førstevalgsøkere pr. studieplass.

– Det er fremdeles god dekning de fleste steder i landet, med totalt dobbelt så mange søkere som plasser. Det er bra, for pandemien har virkelig vist oss behovet for dyktige og dedikerte sykepleiere. Og vi ser at det er et stort behov for sykepleiere fremover, sier Borten Moe.

Regjeringen har fra høsten økt antallet studieplasser på sykepleie med totalt 500 plasser. 200 av disse skal gå til grunnutdanningen. De resterende 300 skal fordeles mellom grunnutdanningen og spesialsykepleierutdanningene, blant annet til utdanning av intensivsykepleiere.

Rekordmange vil ta utdanningen sin på nett

Totalt er det 34,2 prosent flere førstevalgssøkere til rent nettbaserte studier i Norge.

Det er i år opprettet 9 nye nettstudier, med totalt 535 studieplasser. Seks av disse studiene er ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.

23 av landets 60 fagskoler er også en del av dette opptaket. Totalt er det 12.246 personer som har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. For første gang er det et flertall av studentene som ønsker å studere nett- eller samlingsbasert. Over halvparten av søkerne har teknologiske fag som sitt førstevalg.

– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.

Flere vil bli lærer for 1. – 7. trinn

I år er det 10 630 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent, altså litt lavere enn den nasjonale nedgangen i søkertallene på 12,4 prosent. Det er 1,3 førstevalgsøkere per studieplass til disse lærerutdanningene samlet, og det er også mange søkere som har en lærerutdanning som andre- eller tredjevalg.

Størst er nedgangen til barnehagelærerutdanningene, med 25,6 prosent færre førstevalgsøkere. Samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1- 7 opp med 6,5 prosent.

– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier Borten Moe.