– Dette er en stor ære

Slik gikk kulturkvelden i Kvinesdal.