Ingrid Lillehei er hjemmehørende på Sira. Både hun og Joe Rusi er forhåndkumulert med to oppføringer på listen. Kumulasjon eller å gi personstemme vil si å gi kandidater på stemmeseddelen mer enn én stemme. Ved forhåndskumulering har kandidatene allerede fått ekstra stemmer. Dermed er Lillehei plassert på de to første plassene, mens Joe Rusi har 3. og 4. plass på valglisten.

Det er likevel verd å merke seg at Arbeiderpartiet i Flekkefjord ikke har flere enn 14 navn på listen, totalt sett.

Listen etter de to toppkandidatene ser slik ut:

5. Sissel K. Løvik

6. Omar Schevik

7. Olaug Alice Hallgren

8. Torgrim Frøland

9. Mila Radic

10. Nouri Mohammad Alhmad

11. Eva Hennie Emsøy

12. Arne Tagholdt

13. Anne Katrine Mydland

14. Egil Pind

15. Roar Berrefjord

16. Sigurd Østebø Tobiassen