Nå nærmer valgdagen seg. Flere av dere har forhåndsstemt. Senterpartiet vil ønske dere et godt valg, uansett hva det står på stemmeseddelen. Til dere som fortsatt i tvil hva dere skal stemme på, så trenger dere ikke lure lenger, stem på Senterpartiet. Vi har et godt program og flinke å engasjerte folk på lista.

Noen av Senterpartiets mål i perioden er:

-å verne om landbruksjord. Tilrettelegging for landbruksnæringen og fiskeoppdrett er viktig for matberedskapen

- ny E-39 knutepunkt Gylandskrysset planlegges i dialog med grunneiere med tanke på aktivitet og næring, og togstasjonene opprettholdes med gode togforbindelser.

-gi lag og foreninger støtte til aktiviteter og prosjekter

-at kommunen må være forberedt på at vi blir flere eldre, blant annet ved å øke sykehjemsplasser.

-utenforskap og mobbing må tas mer på alvor.

-være pådriver for å gjeninnføre traume og akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus.