Det er en kjensgjerning at man ikke tjener seg rik av å være aktiv i lokalpolitikken. Foruten ordførervervet, som er en heltidsstilling og varaordfører, som er en deltidsstilling, får lokalpolitikere i all hovedsak møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt arbeidsinntekter. Derfor har de fleste et daglig arbeid utenom.

Det er allikevel av almen interesse å vite hva lokalpolitikerne tjener og hvilken formue de har, da dette kan være med å påvirke sakene som skal vedtas – og ikke minst for å se om «hele befolkningen» er representert. Skattelistene for 2021 viser store variasjoner i både inntekter og formue.

Direktør på topp

I Flekkefjord er det høyres Jan Kåre Hansen som troner øverst på inntektsoversikten med 1,76 millioner kroner. Han er direktør for Marine & Rigg på AeronMollier og er en del av ledelsen i bedriften.

Like bak Hansen er Sigurd Bruhjell, også fra Høyre, med en inntekt på 1,57 millioner kroner. Med over syv millioner kroner i formue finner vi også Bruhjell som nummer to på formuetoppen blant Flekkefjord-politikerne.

Det er Per Einar Birkeland fra Frp som har den høyeste formuen i Flekkefjord bystyre. Han hadde over 9,4 millioner i formue i 2021. Foruten Birkeland og Bruhjell, har både Johan Kåre Mathiassen (Sp), Jan Sigbjørnsen (H), Reidar Gausdal (V) og Ole Reidar Skailand (Sp) formuer på over to millioner kroner.

Tips: Klikk på «formue» for å sortere etter formue.

Fabrikksjef med høyest inntekt

I Kvinesdal er det tre kommunestyrerepresentanter med millionlønn, men det er Knut Petter Netland (KrF) som topper listen. Han hadde en inntekt i 2021 på 1,67 millioner kroner og jobber til daglig som fabrikksjef på NorDan på Moi.

Videre på inntektslisten finner vi Glenn Ivar Knabenes (H) og Per Sverre Kvinlaug (KrF).

Det er Kjell Inge Hunsbedt som topper listen over formuene til politikerne i Kvinesdal med en formue på rett i overkant av 5,9 millioner kroner. Han er ifølge proff.no alene om aksjene i Hunsbedt Rør AS som i 2021 hadde driftsinntekter på over åtte millioner kroner.

Fastlege eneste med millioninntekt

I Lund er det Tove Birkeli Steinnes (KrF) som, med en inntekt på 1,28 millioner, ligger øverst på inntektslisten. Steinnes jobber som fastlege og er den eneste med millionlønn i kommunestyret i Lund. Partikollega Hallvor Magne Øverland Skoland (KrF) ligger imidlertid tett på millionen med en inntekt på 969.859 kroner.

Den høyeste formuen blant politikerne i Lund, tilhører Inger Rasmussen (H). Med sin nesten fire millioners formue topper hun listen, etterfulgt av ordfører Magnhild Eia (Sp), Arvid Leon Hunsbedt (H) og Knut Roald Thunheim (Sp) – alle med en formue på over 2,4 millioner kroner.

Dobbelt så høy inntekt som nestemann

I Sirdal finner vi den lokalpolitikeren i Agders nedslagsfelt med høyest inntekt. Terje Moen (H) står oppført med en inntekt på 2,85 millioner kroner i 2021, noe som er over dobbelt så høyt som neste mann på listen. Moen er ifølge proff.no daglig leder i flere selskaper, deriblant Sirdal Veibetong AS og Svb Veisikring AS.

På formuetoppen blant Sirdal-politikerne finner vi Siri Fidjeland (Sp), Isak Liland (H) og Rolf Marthon Hompland (KrF).

Derfor publiserer vi skattelistene

Når Agder offentliggjør skatteopplysninger, så gjør vi det fordi dette er offentlig informasjon. Det er en del av det åpne og velfungerende demokratiet. I et samfunn som baserer seg på åpenhet er det viktig. Skattemoralen forsterkes, juks motvirkes og det styrker demokratiet. Åpenheten skaper også større tillit til skattesystemet som helhet.

Innsynet og publisering av skattelistene handler ikke først og fremst om behovet for å kikke naboen i kortene. I stedet handler innsynsretten i skattelistene om behovet for en generell åpenhet om skatt og inntekt.

Tallene som fremkommer er nettotall for inntekt og formue – etter alle fradrag som man skattemessig har krav på. I tillegg viser de hva man har betalt i skatt. Inntekten som fremkommer i skattelistene er det som på skattespråket kalles for alminnelig inntekt. Det er lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter – minus alle fradrag.