Gå til sidens hovedinnhold

Dette partiet sier deponi-nei

Sokndal Arbeiderparti sier nei til avfallsdeponi i Rekefjord.

Sokndal Arbeiderparti kommer til å si nei til Noahs planprogram for avfallsdeponi i Rekefjord. Det opplyser gruppeleder Jone Mathisen i en pressemelding fra kommunestyregruppen i Sokndal Ap.

– Et avfallsdeponi i Rekefjord vil kunne skade Sokndal kommune sitt gode omdømme som turistkommune, vi har mange arbeidsplasser innen dette feltet som kan gå tapt. Å legge et avfallsdeponi så nært bebyggelse, sentrum og Sogndalstrand er ingen ideell løsning for noen. Støvflukt med en uviss mengde tungmetaller vil skape utfordringer og skape utrygghet, heter det i pressemeldingen.

Sokndal Arbeiderparti peker også på at avrenninger fra deponiet kan skade det maritime miljøet, og fremholder at det ville vært en tragedie om vi i fremtiden ikke kunne nyte fisk og skalldyr fra området rundt Rekefjord.

– Slik vi ser det er ulempene større enn fordelene, vi har et ansvar for kommende generasjoner og ønsker en levende kyst. Alle kommuner må ta sin del av byrden knyttet til storsamfunnets behov. Det være seg avfallsdeponering eller fornybar energi. Sokndal Arbeiderparti mener at Sokndals innbyggere og flotte natur har tatt sin del av ansvaret nå, står det i pressemeldingen. Og:

– Vi i Sokndal Arbeiderparti tar lokalsamfunnets bekymringer på alvor og sier derfor nei til planprogrammet og videre utredning. Vi er opptatt av næringsutvikling, men vil heller se på andre løsninger til etterbruk av området for å legge til rette for nye/flere arbeidsplasser.