– Vi hadde åresalg og loddsalg på bok. Vi hadde mange flotte gevinster takket være handelstanden i Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal, sier Gry Tesaker til Agder.

Formann May Britt Sirnes ledet basaren med stødig hånd.

– Vi var heldige å hadde lokal underholdning av Egil Bjørgås og Svein Tore Pedersen. Takk til alle som møtte opp og tok lodd, og for flott sang og musikk. sier hun etter en strålende dag med bygdekvinnelaget.