Gå til sidens hovedinnhold

Direkte fra bystyret

Torsdag kveld skal politikere blant annet behandle sluttbehandling av menighetssenteret (Elvegaten 9), deltakelse i prosjektet «Dagsturhytta Agder» og søknad om driftsstøtte for 2021 fra Magma Geopark.

Her er sakene som står på programmet for bystyret i kveld:

  • Reguleringsendring angående detaljregulering for Lønninggården: I forbindelse med utarbeidelse av byggesøknad for ny del av Lønninggården er det avdekket to feil i reguleringsbestemmelsene. Utnyttelsesgraden for byggeområdet er ikke i samsvar med planlagt tiltak som lå til grunn for detaljreguleringen. Planlagt bygg får derved ikke plass innenfor rammene av detaljreguleringen. Tidspunktet for når dokumentasjon for støytiltak skulle foreligge har blitt skjerpet i forhold til det som ble forutsatt i konsulentrapport.

Les også

40 mill.-prosjekt i «Damehjemmet»: River den eldste delen for å bygge 12 nye leiligheter

  • Søknad om fritak fra politiske verv
  • Deltakelse i prosjektet "Dagshytta Agder": Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank har invitert alle kommunene i Agder til å bli med i et nytt dagsturhytteprosjekt – «Dagsturhytta Agder». Målet med prosjektet er få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter i fylket innen 2025 – én i hver kommune som vil bli med

Les også

– Er det noen sjanse for å få opp dagsturhytte før 2023?

  • Søknad om friftsstøtte for 2021 - Magma Geopark: Magma Geopark er etablert for å forvalte UNESCO statusen for UNESCO området som dekker 2 326 km2 og strekker seg over fem kommuner; Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal i Rogaland fylkeskommune og Flekkefjord i Agder fylkeskommune. Magma Geopark søker i brev mottatt 16.06.2021 i Flekkefjord kommune om kr. 100.000 i årlig driftsstøtte for årene 2021-2023.

Les også

Sa nei til å øke støtten til Magma Geopark

  • Omsorgsboliger Søylandsveien 18: I forbindelse med budsjettet 2019 ble det vedtatt en ramme på 22 millioner til bygging av seks omsorgsboliger og dagsenter på tomten til Søylandsveien 18 b. Forstudien konkluderte med at tomten var for smal til å romme både boliger og dagsenter. Prosjektet og den økonomiske rammen ble justert i budsjett 2021 vedtatt å bygge 6 omsorgsboliger med investeringsramme på 20,9 mill. kroner, hvor av statlige tilskudd var beregnet til 7,0 mill. kroner. Den kommunale finansieringen var med dette på 13,9 mill. kroner inkl. mva.

Les også

Klarsignal til prosjektering av seks omsorgsboliger

  • Sluttbehandling av Detaljregulering for Elvegaten 9
  • Arkitekthøyskolen i Oslo presentere studentarbeider og mulighetsstudier for bykjernen øst
  • Kommunalsjef Svein Hansen gir oppdatert status for arbeidet med Flekkefjord Sparebank arena og han skal gi informasjon om barnevernsreformen.