I Sirdal sendes både utvalgsmøter, formannskap og kommunestyremøter direkte. I dag er det både formannskap og kommunestyre å se på kommunens hjemmeside

En av sakene i dag er budsjettinnsparingen med overføringen av sykehjemsomsorg til mer hjemmebasert omsorg. Arbeiderpartiet har foreslått omkamp om vedtaket som ble gjort før sommeren.