Orienteringer:

  • Kl. 18.30 Lister Kompetanse v/Hilde Strømme
  • Kl. 19.00 Nullvisjonen v/Torstein Salvesen

Saker til behandling:

  • 12/23 Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026
  • 13/23 Eierskapskontroll ASVO Kvinesdal AS
  • 14/23 Grunnerverv Øie - 113/1
  • 15/23 Årlig revidering av retningslinjer for saksbehandling Helse og omsorgstjenester
  • 16/23 Eierforespørsel - likviditetslån Radio Kvinesdal

Interpellasjoner:

  • 1/23 Interpellasjon - Utbygging av solkraftverk på Kvinesheia (Arne Rygh - Frp)
  • 2/23 Interpellasjon - Fjerne aldersgrense på ledsagerbevis (Linn Anita Reppen Egeland - Frp)