Gå til sidens hovedinnhold

Direkte fra kommunestyret i Kvinesdal

Her kan du følge kommunestyret i Kvinesdal tirsdag 22. juni 2021 fra klokken 18.30

Det siste kommunestyret i Kvinesdal før sommerferien sendes direkte fra kulturhuset i Kvinesdal.

Her er en oversikt over saker som skal behandles:

 • Søknad skjenkebevilling lørdag 26.06.21 fra kl. 12.00 - 16.00 - Streetfestival
 • Kulturminneplanen for Kvinesdal Kommune 2021 - 2025
 • Leve hele livet - plan
 • Formalisering av havnesamarbeid i Lister
 • UKL Fjotland - Avgjørelse på om kommunen ønsker å gå videre i prosessen
 • Valg av tittel på kommuneadministrasjonens øverste leder
 • Årsberetning og årsrapport 2020
 • Årsregnskap og årsberetning 2020
 • budsjettrevisjon 2021
 • Tertialrapport 1. tertial 2021
 • Konsekvensjustert - budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
 • Forespørsel om sikring av kostnader knyttet til innledende fase - Vitensenteret/Apotekerkvartalet
 • Valg av nytt kontrollutvalg
 • Forslag til utbygging av Breilia del 2, med kartlegging av interesserte kjøpere
 • Revidering av reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Kvinesdal kommune