Gå til sidens hovedinnhold

Direkte fra kommunestyret i Sokndal

Se direktesending fra kommunestyret i Sokndal fra klokken 18.00 mandag

Noen av sakene som skal behandles er:

 • Årsberetning og årsregnskap 2020 Sokndal kommune
 • Årsrapport - Kraftandelsfondet 2020
 • Budsjettregulering 2021 - Sokndal skole
 • Budsjettregulering 2021 - spesialpedagogisk hjelp i barnehage
 • Budsjettregulering 2021 - tilskudd private barnehager
 • Søknad om støtte til Dalanemodellen
 • Perioderapport 1.tertial 2021
 • Bom ved Linepollen på vei til Blåfjellgruvene
 • Tilrettelegging av Nesvåghålo
 • Unesco 2030 - valg av 4 fyrtårn innen reiseliv i Sokndal
 • Søknad om skjenkebevilgning - Lena&Andrea AS
 • Investeringsramme - ny kommunestyresal
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Helse og sosial beredskapsplan
 • Søknad om fritak fra politiske verv - Bjørn Inge Mydland
 • Nyvalg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023
 • Midlertidig forskrift med forbud mot bruk av russebuss og russebil - orientering om bruk av fullmakt
 • Rutine for tildeling av KS-medalje til folkevalgte i Sokndal kommune