Gå til sidens hovedinnhold

Direkte fra møte om kokkelinjen i Kvinesdal : I dag diskuteres videregående skoletilbud for høsten

På hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune i dag legges det frem forslag om å ikke igangsette tilbudet om restaurant- og matfag ved Flekkefjord videregående skole avdeling Kvinesdal.

På hovedutvalg for utdanning og kompetanse i dag legges det frem forslag om å ikke igangsette tilbudet om restaurant- og matfag ved Flekkefjord videregående skole avdeling Kvinesdal. Utdanningsdirektør Arly Hauge opplyser at det kun er fire søkere til tilbudet. I år er det 11 elever.

Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Agder ble vedtatt i fellesnemnda for Agder 24. juni 2019. Tilbudsstrukturen som nå foreslås for neste skoleår er en justering av vedtaket fra juni basert på søkertallene ved søknadsfrist 2. mars. Endringsforslaget er utarbeidet på grunnlag av primærsøkere, det vil si førsteønsket til elever med ungdomsrett som har søkt innen fristen. Elever som kommer inn under grenseavtalene fylkesrådmannen har med Rogaland er inkludert i tallene.

Les også

VGS i Kvinesdal mister første år med matfag: – Det er rart når behovet er stort i denne bransjen

Flere søker yrkesfag

FLEKKEFJORD: Innføringstilbud for minoritetsspråklige er foreslått samlet i Lyngdal pga. få søkere til Flekkefjord.Der foreslås økning på Vg1 elektro, Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anleggsteknikk pga.høye søkertall. Vg2 Studiespesialisering, kun forskyving mellom programområdene.Det foreslåes å ikke igangsette tilbud om Restaurant og matfag. Det foreslåes å legge ned en halv klasse Helseservice ved skolen. Det er også voksne søkere her. Vg2 Helsefagarbeider økes pga. høye søkertall.

FLEKKEFJORD: Innføringstilbud for minoritetsspråklige er foreslått samlet i Lyngdal pga. få søkere til Flekkefjord. Der foreslås økning på Vg1 elektro, Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anleggsteknikk pga. høye søkertall. Vg2 Studiespesialisering, kun forskyving mellom programområdene. Det foreslåes å ikke igangsette tilbud om Restaurant og matfag. Det foreslåes å legge ned en halv klasse Helseservice ved skolen. Det er også voksne søkere her. Vg2 Helsefagarbeider økes pga. høye søkertall.

Årets justerte tilbudsstruktur har totalt 544,5 klasser og 11.699 plasser for de videregående skolene i Agder. Inneværende år har Agder 531,5 klasser, i tillegg kommer 17 arbeidslivstreningsklasser (AT). Elevene som tidligere har gått i AT klasser er nå inkludert i den ordinære tilbudsstrukturen. Det betyr at det samlet sett er en reduksjon på fire klasser i årets justerte forslag.

Søkere til Vg1 som kommer direkte fra ungdomsskolen fordeler seg jevnt mellom yrkesfag og studieforberedende løp. 49,9 prosent søker yrkesfag og resten studieforberedende. Når en ser på alle søkere til Vg1 er andelen som søker yrkesfag noe høyere 52,6 prosent. interessen for yrkesfag som elektrofag, og teknikk og industriell produksjon er noe av det som øker mest. Det er også mange søkere til helse og oppvekst. Helsearbeiderfag i Kvinesdal har 21 søkere for neste skoleår og det er foreslått å øke med en halv klasse der. Det er imidlertid få søkere til helseservicefag, så den foreslås kuttet fra én til en halv klasse.

I Flekkefjord foreslås økning på grunn av høye søkertall; på Vg1 elektro fra 1,5 til to hele klasser, teknikk og industriell produksjon fra én til to hele klasser, og bygg og anleggsteknikk fra én til to klasser. Innføringstilbud for minoritetsspråklige som i år har 17 elever, er foreslått samlet i Lyngdal på grunn av få søkere til Flekkefjord fra høsten 2020.

Sirdal videregående skole har 23 søkere på idrettsfag nivå 1 og ligger ut fra søketall for høsten an til å øke totalantall elever fra 53 til 70. Det betyr nesten fulle klasser og ingen endring av strukturen ved skolen som har maks 30 plasser på hvert årstrinn.

SIRDAL: God søkning til neste skoleår og ingen endringer i skoletilbudet.

SIRDAL: God søkning til neste skoleår og ingen endringer i skoletilbudet.

Koronakrisen

Koronakrisen har rammet arbeidslivet og påvirket mange løpende læreforhold akutt.

– Konsekvensene har vi enda ikke full oversikt over. Lærlinger står i en sårbar situasjon når lærebedriften enten må gå til permittering eller oppsigelse av lærlinger og ansatte. Det er mange problemstillinger som fremkommer i kjølvannet av koronakrisen, fastslår utdanningsdirektør Arly Hauge i sitt fremlegg til fylkespolitikerne.

– Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til behovet for Vg3 fagopplæring i skole det kommende året. Det kan bli behov for at flere velger VG3 påbygg i mangel av læreplass, og det kan påvirke ungdommens valg av skoletilbud. I tillegg må vi regne med at flere voksne har behov for karriereveiledning og opplæring på videregående nivå. Fylkesrådmannen vil følge utviklingen nøye og komme tilbake med en sak så fort vi for oversikt over konsekvensene.

EILERT SUNDT: Vg1 Bygg og anleggsteknikk, foreslås økt med en halv klasse pga. høye søkertall.Vg2 Frisør foreslås ikke igangsatt pga. lave søkertall.Vg2Byggteknikk foreslås økt pga. høye søkertall. Vg2 løpene på programområdene Helse-ogoppvekstfag og på Teknikk og industriell produksjons er justert ut fra søkertall.

EILERT SUNDT: Vg1 Bygg og anleggsteknikk, foreslås økt med en halv klasse pga. høye søkertall. Vg2 Frisør foreslås ikke igangsatt pga. lave søkertall. Vg2Byggteknikk foreslås økt pga. høye søkertall. Vg2 løpene på programområdene Helse-og oppvekstfag og på Teknikk og industriell produksjons er justert ut fra søkertall.

Flere direktesendte møter

Sirdal kommune har lenge hatt direktesendte politiske møter. I dag sender de Utvalg for teknikk, landbruk og miljø med 21 saker.