Gå til sidens hovedinnhold

Disse vil bli rådmann i Sirdal

Nå er søkerlisten for de som søker rådmannsjobben, eller kommunedirektørjobben i Sirdal klar.

For abonnenter

Sirdal kommune inngikk i april en avtale med rådmann Inge H. Stangeland om at han fikk fratre som rådmann fra 16. april 2021 for å gå over i midlertidig stilling som spesialrådgiver og daglig leder i Sirdalsvekst KF.

– Bakgrunnen for avtalen er personlige forhold for rådmannen. Den midlertidige stillingen er 100 prosents stilling fordelt med 50 prosents stilling som daglig leder i Sirdalsvekst KF med rapportering til foretakets styre, og 50 prosents stilling som spesialrådgiver med rapportering til ordfører. Oppgavene som spesialrådgiver er knyttet til prosjekter, utredninger, oppdrag for kommunen og bistand i rettssaker, som ikke berører drift av kommunen, opplyste ordfører Jonny Liland til Agder i april.

Sirdal kommune lyste ut stillingen som kommunedirektør med følgende arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle kommunens virksomhet gjennom helhetlig, inkluderende og strategisk styring
 • Være en pådriver og tilrettelegger for lokal samfunnsutvikling med gode tjenester til innbyggere
 • Styre kommunen på en god og effektiv måte som sikrer økonomisk handlingsrom
 • Utarbeide gode grunnlag for politiske beslutningsprosesser, iverksette og følge opp politiske vedtak
 • Bidra til at man til enhver tid har rett organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • Styrke omdømmet vårt som en attraktiv kommune for næringsutvikling, bosetting, oppvekst og turisme

Av ønskede kvalifikasjoner ble det listet opp blant annet god lederkompetanse, relevant høyere utdanning, erfaring fra forbedringsprosesser, forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon, god økonomiforståelse, gode evner til å kommunisere og evne til å tenke helhet, se muligheter og løsninger.

De som har søkt er:

 • Aud Sunniva Fuhr (53) Kommunedirektør Valle
 • Berent Philip Moe (43) CEO/Founder, Kristiansand
 • Bjørn Andreas Ovesen Gründer og daglig leder, Lom
 • Einar Ronæs (51) Partner/Senior rådgiver, Moss
 • Mann Unntatt offentlighet
 • Jon Wergeland (54) Kommunalsjef, Kristiansand
 • Sigmund Havn (61) Avdelingsleder Landbruk ,Sogndal
 • Tom Andreas Hestås (43 )Senterleder, Lindesnes
 • Tom Fiksdalstrand (52) Avdelingsleder, Grimstad
 • Yngvar Mjåland (51)Leder Samfunnsenheten, Lindesnes
 • Lars Ola Solstad (54) Daglig leder, Stavanger

Administrasjonen i Sirdal har blant annet gitt uttrykk for at den ønsker å rydde i arbeidsfordelingen mellom administrasjon og politikere

– Sirdal kommune har en rekke investeringsprosjekt som delvis er styrt av politisk nedsatte grupper, dette bør vi unngå i framtiden, fremholder økonomisjef Arne Fredriksen i saken om regnskap og årsmelding for Sirdal kommune.

Les også

Ønsker å rydde i arbeidsfordeling mellom administrasjon og politikere

Søker også næringssjef og prosjektleder

Kommunestyret i Sirdal bestemte i det siste møte før sommerferien ny tittel for næringssjef-jobben, at stillingen skal være på åremål, og at det er ønskelig at den som blir ansatt bor, eller blir bosatt i Sirdal.

Ønsker seg ny bofast næringssjef

Les også

Seks søkere til stillingen som næringssjef i Sirdal