Distriktsykehus-politikk

At enkelte hevder at «distriktspolitikk er lik mangel på pasientsikkerhet» får stå for deres egen regning. Selvsagt kan man uten mengdetrening bli sårbar som helsepersonell. Nettopp derfor er et system som gir en viss mengdetrening viktig. I tillegg til gode fagmiljø, gode systemer og prosedyrer.

Like fullt er det fordeler på mindre steder, mer oversiktlig, alle vet hvem alle er osv. Den som leter etter feil, finner..

Rekruttering kirurger

Rekruttering til kirurgisk avdeling er vanskelig. Hvorfor det? Vel, hva skal de operere? Hvordan rekrutterer og beholder man til utydelige oppgaver? I en ideell virkelighet hadde det vært bestemt hva slags operasjoner som skulle bli henvist/behandlet i Flekkefjord. Så hvorfor løses ikke dette? Fordi det må vilje til å dele på oppgavene/ventelister i SSHF?

Lokalsykehus

Trenger vi fortsatt et lokalsykehus i Flekkefjord? Og i så fall hva slags sykehus? Alt henger nemlig sammen. Vil det være nok kapasitet i Kristiansand til å ta imot de pasientene som ellers har vært behandlet i Flekkefjord? Og til hvilke konsekvenser? Når pandemien herjet som verst, tenkte vi det var godt vi hadde flere lokaliteter i SSHF. Konsekvenser av våre handlinger/manglende handlinger, er alltid vrient..

Jeg har mange spørsmål, men få svar. Jeg er midlertid sikker på at om det fremdeles er ønskelig å ha et sykehustilbud i Flekkefjord, så må det reageres NÅ!