Det opplyser Lister Kompetanse selv i en pressemelding.

– Vi er svært glad for å kunne informere om at Listerregionen får doblet antallet studenter på distriktskullet som starter i høst, opplyser Per Sverre Kvinlaug, styreleder i Lister Kompetanse AS, fornøyd.

Fra 20 til 40

Studietilbudet skulle etter planen kun hatt 20 plasser, men nå får Lister altså hele 40 studenter. Ifølge Kvinlaug kommer det av at det denne gangen var lave søkertall til de andre regionene som har distriktskull.

– I det store bildet skulle vi gjerne sett at det fortsatt hadde vært tre studiesteder, for denne kompetansen vil hele Agder trenge i tiden som kommer. Vi er pådrivere for å stå sammen med de øvrige regionene, slik at vi sammen kan sørge for flere desentraliserte studieplasser over hele Agder, sier Kvinlaug, og fortsetter:

– Her mener jeg at Lister Komptanse AS kan spille en sentral rolle videre, og at vi i godt samarbeid med UiA da kan lykkes for å sikre enda høyere antall studieplasser til desentraliserte studietilbud. Vi har markedsført oppstart av nytt sykepleierstudie i 2021 over lengre tid, og vi opplever at det er veldig mange som ønsker seg en trygg og meningsfull utdanning og jobb for fremtiden, og vi trenger denne viktige arbeidskraften i våre kommuner.

Flere søkere

Av søkertallene opplyses det at 60 søkere allerede er forhåndskvalifiserte. Nå ventes det på eksamensresultater fra 40 søkere som er i avslutning eller forbedring på videregående opplæring.

– Dette kullet vil gå på deltid over 4 år, og de fleste vil har jobber innen helse allerede. Vi håper også at mange vil søke kommunene om studentstillinger, forteller Hilde Strømme, daglig leder i Lister Komptanse AS.

I tillegg til studenter fra Listerregionen, blir det også noen studenter fra Lindesnes kommune og Dalaneregionen. Studiestedet blir denne gangen Flekkefjord videregående skole. I løpet av juni vil de første få beskjed om at de har fått studieplass. Så forløper opptaket helt frem til oppstart for dem som står på ventelisten og til vi har fylt opp kullet, informerer Strømme.

– Vi håper de som takker ja til studieplassen på distriktskullet velger å møte opp, slik at regionen kan være sikre på at vi får utdannet nok sykepleiere på distriktskullet. 50 prosent av studiet på sykepleien er praksis, og kommunene i Lister og sykehuset i Flekkefjord forberedes på å stå klare til å ta imot studentene når de skal ut i praksis.

Viktig satsing

Kvinlaug viser til at det fremdeles holdes trykk på målsetningen om å skaffe flere sykepleiere, vernepleiere og barnehagelærere til Listerregionen.

– Over flere år har vi fra styrets side, sammen med dyktige ansatte, arbeidet strategisk og målrettet for å legge til rette for et godt desentralisert utdanningstilbud i vår region. Og det gjør stort inntrykk på meg og se den oppslutning disse tilbudene får, og hva studentene gir av tilbakemelding på studiene. Dette er en svært viktig satsing i vår region, sier Kvinlaug, og legger til:

– Vi utdanner egen befolkning og på den måten sikrer verdifull arbeidskraft for årene som kommer. Det ser også nå ut til at det er politisk vilje på stortinget til å i større grad enn tidligere å utdanne folk der de bor. Vi kommer til å videre løfte betydningen av desentralisert utdanning og utvikle dette tilbudet videre.

Til sammenlikning viser han til at Danmark har satt av 2 milliarder til å flytte utdanningsplasser fra universitetene til steder hvor folk lever.

– Lister Kompetanse As er klare til å tilby enda flere utdanninger fremover. Nå skal vi først sørge for topp kvalitet på dette sykepleiekullet, avslutter styreleder Per Sverre Kvinlaug og daglig leder Hilde Strømme.