Ole Lilleheim fra organisasjonen Åpne Dører blir med, og gjennom film og historier formidler han situasjonen slik den er for mange mennesker i ulike deler av verden i dag – mennesker som forfølges for sin tro. Arrangørene mener møtet passer godt for de som er opptatt av menneskerettigheter og trosfrihet.

Åpne Dører er en organisasjon som setter trosfrihet for kristne på dagsorden. Mer enn 360 millioner kristne blir i dag diskriminert eller forfulgt for sin tro. Mange sitter i fengsel, men enda flere befinner seg i et slags fangenskap hos egen familie, i tvangsekteskap, og i lokalsamfunnet.

En hjertesak

Mange blir utestengt fra sosiale og økonomiske arenaer, og blir mobbet og trakassert. Åpne Dører hjelper folk rent praktisk med økonomi, bearbeidelse av traumer, bosted og lignende.

Ole Lilleheim har arbeidet i Åpne Dører i en årrekke, og har blant annet vært med å smugle bibler og annen kristen litteratur inn i land hvor dette var strengt forbudt. Han er engasjert, og har mye å fortelle fra dagens arbeid i organisasjonen.

– Åpne Dører som organisasjon, utfordrer den enkelte av oss til å be, gi, skrive brev eller reise til områder hvor undertrykkelse foregår. Vi er så heldige å ha med oss gode sang- og musikkrefter på møtet, nemlig Ruth Waldron og Anne-Grethe Aagesen på vokal og John Løvland på tangenter, forteller Anne Bodil Thunestvedt til Agder.