Det er et uomtvistelig faktum at sør Norges økte integrasjon mot Tyskland og England gjennom nye eksportkabler har ført til en dramatisk høyere strømpris for landsdelen.

Visjonen har vært at Norge skal være Europas grønne batteri. Takket være denne visjonen har vi nå en dramatisk høy strømpris i sør Norge. Det kan da ikke være sør Norge alene, som skal bære prisen for denne feilslåtte politikken fra inkompetente og uansvarlige Stortingspolitikere.

Tenk også at Nordland, Troms og Finnmark utrolig nok har momsfritak på strømmen, i tillegg har Finnmark og store deler av Troms fritak for elavgiften. Elavgiften utgjør i dag 15,41 øre pr kwt pluss mva.

I sør Norge nesten doblet Støre regjeringen elavgiften fra mars til april i år ifra 8,91 til 14,91 øre pr kwt. Det er et stort paradoks og svært kynisk at Ap/Sp regjeringa altså økte statens inntekter via økt elavgift i sør Norge, midt i krise og mens folk og næringslivet har store utfordringer.

Nord Norge, Troms og Finnmark er også tilgodesett med flere andre økonomiske særordninger i forhold til resten av Norge. Lavere personskatt, fritak fra arbeidsgiveravgiften, og kutt i studielån for å nevne noe.

Sett i lys av Nord Norges mange fordeler hva gjelder strøm og andre økonomiske goder er det utrolig at dagens regjering ikke evner å få på plass en skikkelig makspris avtale for Sør Norges innbyggere og næringsliv. Det er også utrolig at sør Norge godtar mva og elavgift mens det gis fritak i nord, og det med nesten gratis strøm.

For juli måned var spottprisens gjennomsnitt i Sør-Norge NO2 267 øre per kwt pluss moms og elavgift. Det vil si at folk og bønder betaler ca 136 øre pr kwt inkludert mva pluss elavgift. I perioden 2014-2019 var snittprisen i NO2 38øre pr kwt. Prisen er altså nå 300-400% dyrere etter strøm almissene takket være nye utenlandskabler til England og Tyskland, og en Ap/Sp regjering som nekter å stoppe eksporten.

For No4 Nord-Norge var snittprisen 1,92 øre for juli mnd. Her slipper man i tillegg mva, og deler av nord Troms og Finnmark slipper også el avgiften utrolig nok.

Dagens priser er ille nok for folk og bønder i sør, men katastrofale for næringslivet som mottar null støtte her i sør.

Hvorfor forskjellsbehandler dagens regjering bønder og resten av næringslivet? Landbruket er i dag allerede kraftig subsidiert, og fikk også en god økning i årets jordbruksoppgjør. Hvorfor gir ikke dagens regjering støtte også til resten av næringslivet? Er bøndene viktigere enn frisører, mekanikere eller bakere?

Pengene fosser også inn til statskassa. Det gjorde det i fjor, og det gjør det enda mer i år. For 2021 fikk staten nesten 90 milliarder i inntekter fra kraft, mens strøm støtteordningen er beregnet å ha en kostnad på 25 milliarder for 2022. I tillegg er statens inntekter fra norsk olje og gass virksomheten (petoro,skatt og utbytte) beregnet til mellom 1200-1500 milliarder for 2022. Staten bader altså i penger.

Folk og næringslivet må aldri godta en strømavtale som er dårligere enn at staten tar alle kostnader over 50 øre inntil England og Tysklands kabelen er permanent nedstengt. Sør Norges befolkning og politikere bør også kreve at mva og elavgift fjernes også i vår landsdel.

Vi må også kunne forvente politisk drahjelp fra Nord-Norge. Nord Norges politikere bør heve stemmen i langt større grad på vegne av sør Norge, og ikke kun sitte å bekymre seg over nye kabler mellom nord og sør i landet vårt. Like rammebetingelser på strøm bør være et mål uansett geografisk tilknytning.

Husk at dagens uføre kan løses, det handler kun om politisk vilje fra tidenes mest handlingslamma og grådige regjering.

Sør Norge bør som et minimum slippe el avgift og moms på strøm på lik linje med nordligere deler av landet vårt. Det bør også snarest komme på plass en avtale hvor staten tar alle kostnader over 50 øre pr kwt for folk og næringsliv.