– Driften er allerede sprengt: Utgiftskutt på over 16 mill.

Kommunestyret i Kvinesdal har lagt opp til å kutte utgifter med 3,0 mill. pr. år. Det strever politikerne med å klare, og det er dessuten om lag 16 mill. for lite til å få et budsjett i balanse de neste årene.