OASEN SKOLE fikk avslag fra Utdanningsdirektoratet på en ny søknad om etablering av en kristen skole i Flekkefjord. Prosjektleder Terje Hystad legger ikke skjul på at han er lei seg for at planene nå må skrinlegges. At de nå velger å droppe sine planer, er gode nyheter for enhetsskolen i Flekkefjord. Oasen har hele tiden hatt et politisk flertall imot seg lokalt, og det at de i det hele tatt fikk Utdanningsdirektoratet aksept i første omgang, var etter vår oppfatning en undergraving av lokaldemokratiet.

NÅR VI har vært skeptiske og gått imot en friskoleetablering i Flekkefjord, så henger det sammen med at elevgrunnlaget allerede er så spinkelt at det ville kunne ha gått ut over den skolestrukturen vi har i Flekkefjord. I Flekkefjord har man vært opptatt av å ha distriktsskoler – og alle som trodde at en Oasen-skole bare var en trussel mot Søyland skole, har tatt feil. Det kunne like gjerne ha gått ut over skolen i Gyland eller på Sira eller på Hidra.

DA FRISKOLEN fikk velsignelse fra sentrale myndigheter i første omgang, skjedde det til tross for at et flertall i bystyret hadde sagt nei til en slik etablering. Også kommuneadministrasjonen var klar i sin tale i den forbindelse. Etter vår oppfatning representerte den avgjørelsen i Utdanningsdirektoratet et alvorlig tillitsbrudd mellom lokale myndigheter og sentrale myndigheter. Vi vet at det var et stort lokalt press for å få det igjennom, men det er likevel en uting at man i slike saker ikke tar hensyn til hva lokale myndigheter sier.

VI ER opptatt av at den offentlige enhetsskolen skal ha best mulig vilkår og er på prinsipielt grunnlag imot privatskoler, enten det dreier seg om kristne privatskoler, eller muslimske privatskoler. Vi tror barn har godt av å gå i en fellesskole der man alle er like og der stand og stilling ikke skal gjøre noen forskjell. Det har nettopp vært styrken i det norske samfunnet, at likhetsskolen og likhetsprinsippene har rådet.

NÅ HAR dagens regjering også gitt klar beskjed om at de vil stramme inn på den praksisen som den borgerlige regjeringen la til grunn for sine beslutninger. Det tror vi er klokt og riktig.