”Du skal ikke tro du er noe,” heter det i Janteloven. Mange opplever janteloven. Det er liksom ikke tillatt å lykkes, få det til,. Da er det noe galt med deg. Det er ofte de mørke sidene som preger oss. Vi klarer ikke å slippe lyset til. Noen velger derfor å ta sitt eget liv!

Jeg møter stadig mennesker med et dårlig selvbilde. Personer må dårlig selvbilde har lett for å se verden gjennom mørke briller. Bildene av en selv blir derfor dystre og mørke. Men det er mulig å skifte briller. Gjør vi det, kan vi endre noe i våre liv. Våre tanker blir forandret, ja livet endres. Vi begynner å bli mer nysgjerrige på livet.Og etter hvert klarer vi kanskje å takle motganger. Men som mange andre opplever vi at livet ikke er noe for amatører..

Vårt selvbilde er ikke hugget i stein. Det er ikke uforanderlig. Vi kan forandre oss.Mange trenger hjelp til det. Vi er noe. Vi har ressurser! Derfor kan vi endre oss. Men vi må ta et skritt om gangen.

Jo, mer du kan akseptere deg som du er med dine sterke og svake sider, jo lettere er det å forandre seg. Du kan lykkes! Jeg skulle ønske at alle, særlig de med dårlig selvbilde, kan ha Antijanteloven i glass og ramme hjemme på badet..

  1. 1 Husk at du er enestående
  2. 2 Husk at du er et verdifullt menneske
  3. 3 Husk at du har fått din forstand for å bruke den
  4. 4 Husk at du har noe å gi som ikke andre har
  5. 5 Husk at du har innsikt og erfaringer som ikke andre har
  6. 6 Husk at du har mye å være stolt over
  7. 7 Husk at du duger
  8. 8 Husk at det er noen som bryr seg om deg
  9. 9 Husk at du har noe som du kan lære andre
  10. 10 Vær åpen for det andre har å gi deg.

Det kan være en god begynnelse for å pugge disse budene på nyåret! For vi har ressurser til å lykkes. For vi er noe!