Dykkerservice-firma: Søker om midlertidige brakkebygg

Firmaet ROV og Dykker Service AS på Abelnes søker kommunen og Arbeidstilsynet om godkjenning av midlertidig bygg til det er avklart om det er mulig å fortsette virksomheten.