Gå til sidens hovedinnhold

Dyre-politi er på plass i Agder

Agder politidistrikt har nå fått sine første etterforskere med dyrevelferdskriminalitet som arbeidsfelt.

De skal etterforske brudd på dyrevelferdsloven, og forebygge dyrevelferdskriminalitet i distriktet.

– Vi er glade for at vi nå har fått to etterforskere som er dedikerte og motiverte til å jobbe med viktige saker innen dyrevelferd. For at Agder politidistrikt skal evne å gjøre en god innsats på dette området er vi avhengig av å få til et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med resten av distriktet og eksterne aktører som for eksempel Mattilsynet, sier seksjonsleder for etterforskningsseksjonen i Arendal og Froland, Helge Torsvik.

Egne etterforskere

Agder er ett av flere politidistrikt i Norge som nå har fått egne etterforskere innen dyrevelferdskriminalitet. Dyrevelferdsetterforskerne, som er stedplassert i Arendal, skal forebygge, avdekke og bekjempe kriminalitet mot dyr i hele Agder. De skal etterforske egne saker, samt bistå andre enheter i distriktet i etterforskningen av saker som gjelder brudd på dyrevelferdslovgivningen.

– Vårt mål er et godt dyrehold og velferd for dyr i hele Agder. Vi er tidlig i etableringsfasen og vi jobber med å få på plass gode rutiner og rammer for et arbeid der politiet forhåpentligvis skal bli rustet til å levere bedre resultater på dyrevelferdskriminalitet, sier Torsvik.

NOAH – for dyrs rettigheter er glade for er fornøyde med at alle politidistrikter nå har fått dyrepoliti. NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i 2015, da den første avdelingen ble startet.

Presset på

Det ble, etter påtrykk fra NOAH, gitt midler over statsbudsjettet i 2021 til at alle politidistrikt skal få en avdeling for dyrekrim. Fristen for oppstart var 1. september i år. NOAH har fått bekreftet at alle dyrekrimgruppene nå er operative.

– Etablering av dyrepoliti i hele Norge er et stort fremskritt. Men det er fortsatt mye som gjenstår for å få bukt med kriminalitet mot dyr, spesielt med tanke på straffeutmålingen. Da NOAH startet for over 30 år siden, ble ikke det å drukne katter eller slå hunder engang meldt til politiet, fordi folk viste at det ikke ville bli fulgt opp. NOAHs anmeldelser om vold mot dyr ble systematisk henlagt uten etterforskning. I dag ser vi en helt annen holdning både hos politiet og hos folk flest. Lovbrudd mot dyr får konsekvenser, og folk ser at det nytter å anmelde. Dyrepoliti er en viktig arv fra den avgående regjeringen, og det er nå vesentlig at midlene deres sikres i årene fremover, sier sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.