Som utflyttede flekkefjæringer oppfostret i Flekkefjord er vi en familie med allsidige engasjement både i Sandnes- og Flekkefjord-distriktet, og av den grunn svært regulære brukere av denne veistrekningen av E39 i løpet av mangfoldige tiår. Mangt er sagt og skrevet om oppgraderingen til 4-felt og trasevalget, som berører flere kommuner og lite har myndighetene gjort for å forbedre reisetiden på nåværende løsning. Tungtransporten har økt år for år, trailerne i transitt er blitt større og lengre og de okkuperer mer og mer av E39 i lenger tid underveis. Forbikjøringsfelter er det stor mangel på, det er bare ett tilgjengelig forbikjøringsfelt nordover (i Drangsdalen) og ett forbikjøringsfelt sørover (mellom Bjerkreim og Helleland).

Midt i dette trafikkaoset skal vegvesenet vedlikeholde veistrekningen kontinuerlig og følgende med mer eller mindre uregelmessige og uforutsigbare tidsperioder og da settes det opp tett med mobile rødt/grønt lysreguleringer for å sikre arbeidsro for de arbeidende team og maskiner. På travle dager kan man erfare 5-6 slike veksel vise passeringer i begge retninger. I tillegg til tapt tid, i gjennomsnitt på ca. 30 min, erfarer man at dette også er kø skapende for tunge kjøretøy som beveger seg i stor fart videre stuet opp i lange bolker tett på hverandre, støtfanger mot støtfanger og gir nærmest ingen mulighet for forbikjøring. Denne trafikkavviklingen på E39 vil nok forverres ytterligere når anleggstrafikken i forbindelse med arbeidet med den nye 4-felt veien pågår.

Men, som konklusjon, håper man på en snarlig utbygging av ny 4-felt E39 vei mellom Lyngdal og Ålgård. Inntil denne er tilgjengelig må det legges press på politikere og myndighetene både sentralt og lokalt for straks innføring av Forbikjøring Forbudt i begge retninger på hele strekningen. Da vil man i det minste hindre risikofylte forbi- og møteulykker pga uvettige forbikjøringer og tar vare på sikkerheten og videre forbedrer ulykkesstatistikken på denne ulykkesbelastede E39 veistrekningen.