Etter fire års byggetid er firefeltsmotorveien mellom Mandal og Kristiansand ferdig og åpnet. Veistrekningen som skal korte ned reisetiden og gjøre trafikken sikrere, har offesiell åpning 9. desember – men allerede torsdag ettermiddag kunne prosjektsjef Harald J. Solvik sette inn trafikk på strekningen.

– Vi erstatter en strekning preget av mange ulykker og store trafikale utfordringer, spesielt vinterstid. Veien gir en helt ny sikkerhet for trafikanten, i tillegg til forutsigbarhet og redusert reisetid. Alle veifarende får en enklere reisehverdag, sier prosjektsjef Harald J. Solvik.

Anleggsstart for prosjektet var oktober 2018.

110 km/t

Med trafikkåpning er det nå sammenhengende firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum og 26 kilometer til Mandalskrysset i Lindesnes. Der kobles nye og eksisterende E39 sammen via en tilførselsvei til sentrumsnært Mandal by.

I følge Nye Veier har 4000 mennesker i løpet av den fire år lange byggetiden vært delaktig i prosjektet. AF Gruppen er totalentreprenør, og har hatt med seg en rekke underentreprenører. Kontraktsverdien var på 4,7 milliarder kroner eks. mva.

Den nye veistrekningen har forkortet reisetiden med rundt 20 minutter.

Sørlandets lengste tunnel

Den nye veistrekningen inneholder tre planfrie kryss, fem tunneler, fire lengre broer og viltkrysninger. Blant tunnelen finner vi Søgnetunnelen som med sine 4040 meter, er Sørlandets lengste.

Tunneler:

  • Mjåvannshei: 355 meter.
  • Brulihei: 913 meter.
  • Volleberg: 600 meter.
  • Søgne: 4040 meter.
  • Lindeli: 550 meter.

Lengre broer:

  • Bukksteinsvannet: 130 meter.
  • Rossevann: 170 meter.
  • Monan: 400 meter.
  • Trysfjord: 534 meter.