OPPRUSTNINGEN AV tunnelene på E39 over Kvinesheia må fremstå som et prosjekt til skrekk og advarsel. Vi har tidligere påpekt galskapen i å stenge den viktigste hovedferdselsåren i tre måneder for at man skal skifte ut lys og ledninger. Hadde man jobbet i døgndrift, syv dager i uken, hadde vi hatt forståelse for at veien var stengt. Men når så ikke er tilfelle, mener vi dette bør fremstå som et prosjekt til skrekk og advarsel.

SØNDAG KVELD var det tett trafikk på E39 gjennom Kvinesdal. Folk fra Rogaland som hadde vært på Sørlandet i langhelgen, ble stående i kø i det uendelige da det skjedde en ulykke på Øyesletta. Køen gikk fra Øyesletta til Hidreskog, blir vi fortalt. Den gamle veien er ikke lenger dimensjonert for den typen trafikk som vi får i forbindelse med høytidsdager. Det var nesten uvirkelig for dem som opplevde trafikkaoset søndag kveld.

DEN PLANLAGTE åpningen av tunnelene er 15. juni. Da har anleggsarbeiderne arbeidet med tunnelene siden 1. mars. Arbeidet er sikkert godt og grundig utført – og helt sikkert i tråd med alle nye EU-pålegg som kommer. Transportørene mener tunnelstengningen har påført dem en halv milliard kroner i ekstrakostnader som følge av ekstra kilometer kjørt og tidsbruk. Samfunnsøkonomisk er dette fullstendig på viddene – og dermed dette er et resultat av det offentlig/private samarbeidet knyttet til veiutbygging, må det aldri bli prøvd igjen.

VI HAR fra denne plass tidligere vært sterkt kritisk til måten dette oppgraderingsarbeidet blir gjennomført på. Vår kritikk blir ikke mindre når vi ser hva en tunnelstenging rent faktisk kan føre til. Køer og trafikkulykker. I det minste får vi glede oss over at det ikke vi har opplevd alvorlige skader i forbindelse med ulykker på omkjøringsveien.

VÅR KLARE oppfordringer er likevel: Sørg for at E39 over Kvinesheia blir åpnet for normal trafikk nå før pinsehelgen, så slipper vi forhåpentligvis det skrekkbilde vi så søndag kveld.