Den nyvalgte ordføreren Hogne Skjerpe (H) kan få den nye E39 rett gjennom sin gård i Lund. Han må nå avklare sin habilitet i forhold til om han kan være med å behandle noen høringer fra Lund kommune i det hele tatt . (PS! Litt lydproblemer i starten av intervjuet)