Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug sendte brev til samferdelsdepartementet og bad om at tunnelene på E39 ble vurdert åpnet mens landet opplever en viruskrise.

Dette ble spesielt aktualistert da den interkommunale legevakten flyttet deler av virksomheten til Alcoahallen i Farsund.

Nå har Kvinlaug fått svar - fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Saken ble løftet opp på regjeringsnivå, og regjeringen har stor forståelse om ønsket. Men etter en helhetsvurdering er det avgjort at tunnelene forblir stengt, men at det foretas lettelser med hensyn til hvem som kan kjøre igjennom tunnelene. Da snakker vi ikke bare om såkalt blålys-biler, sier Hareide til Agder.

Ekstraarbeid

Han understreker at han forstår ønsket, men ser også at det er viktig at jobben med å få tunnelene ferdige, blir gjort.

– Jeg kjenner jo godt til denne omkjøringsveien, og forstår at mange helst så at arbeidet ble utsatt. Vi er likevel av den formening at arbeidet før fortsettes. Å stoppe nå medfører også mye ekstraarbeid, blant annet med å flytte utstyr, maskiner og annet som nå er i bruk. Uansett vil en åpning bare være en utsettelse på en jobb som uansett må fullføres, sier Hareide.

Han sier at ordningen som nå er klar, er smidig og god, og legger opp til at dem som skal slippe igjennom, blir sluppet igjennom.

– Det er vist smidighet fra Statens vegvesen, og dialogen med kriseledelsen i kommunene har etter det jeg forstår vært god. Også departementet og Statens vegvesen har hatt en god dialog og forståelse, understreker Hareide.

Følger utviklingen

Det er altså ikke hvem som helst som nå får slippe gjennom tunnelene, men det vil bli foretatt en medisinsk vurdering.

– Den som er medisinsk ansvarlig på legevakten vil gjøre sine vurderinger, for så å ta kontakt med vakthavende for tunnelarbeidet. Det er altså dem som har fått beskjed fra legevakt som kan få kjøre gjennom. Dette er det innarbeidet rutiner på, forklarer Kvinesdal-ordfører Kvinlaug til Agder.

Når Agder snakker med Kvinlaug har han vært i et møte med kriseledelsen i alle kommunene i Lister.

– Vi har diskutert tilbakemeldingen og vi tar den til etterretning. Vi mente at vi hadde en mening i dette med å åpne tunnelene som vi gav uttrykk for, nettopp på grunn av scenarioet med at det ikke var innarbeidet gode rutiner på å slippe gjennom nødvendig trafikk, sier Kvinlaug, og fortsetter:

– Nå er det kommet på plass rutiner, og vi vil følge med på om dette fungerer i praksis. Skulle situasjonen eskalere, vil vi igjen være klar på flaskehalsen, og vi vil følge nøye med på utviklingen fremover.

– Arbeidet må gå raskere

Ordføreren trekker videre frem at de nå har klare forventninger om at tunnelarbeidet må bli gjennomført hurtigere og få en tidligere åpning enn 15. juni.

– Jeg har fått opplyst av både Hareide og fra veivesenet om at det nå er flere folk tilgjengelige på grunn av stopp på andre prosjekter. Vi har nå forventninger om at de skal klare å forsere dette arbeidet, og jeg gav en tydelig melding til statsråden om dette, fremhever han.

Han presisere samtidig at han ser det er mange gode grunner til at veien fortsatt skal være stengt.

– Jeg har stor forståelse for argumentasjonen, men vi så det som viktig å vise at vi satt med sånn type flaskehals. Fremover vil vi ha kontinuerlig kontakt. Hvis dette utvikler seg i en uønsket retning, så vil vi melde fra og be om en ny vurdering, uttaler ordføreren.