E39-tunneljobb og omkjøring : Lite konkret ut av stormøte om raskere fremdrift

Agder har fått tilgang til dokumenter som viser at det ble gjort et forsøk på å få opp farten på gjennomføringen av tunneloppgraderingen på E39 fra Kvinesdal til Lyngdal.