Flere reagerte, og noen tok også kontakt med Agder for å få frem at det var utfordringer på Feda, og frustrasjon over at veien var stengt så lenge. Dette svarer Rudi Malmo, som er byggeleder i Statens vegvesen på den aktuelle strekningen:

– I utgangspunktet har vi ferdiglaget arbeidsvarslingsplan og omkjøringsruter, som har vært gjennom tunge analyser hos oss og entreprenører. Planen som ble brukt, er en gammel og kjent plan. Entreprenørene brukte til og med mer ressurser enn det som stod i planen, i håp om å unngå ytterligere kaos og forverring, sier senioringeniør Rudi Malmo.

– Vi erfarte at sjåfører tok egne valg. Blant annet fikk vi en del større kjøretøy via Feda. Da har de ignorert skiltingen. Vi kan ikke ha folk stående på hvert eneste kryss, legger han til.

Han mistenker at mange benyttet GPS for å finne raskere ruter enn den anviste.

– Ruta som vi skiltet opp er den som vi betegner som den mest egnet for såpass stor trafikk. Vi vet at det finnes kortere og kjappere ruter, som fungerer hvis det er færre biler, men vi kunne ikke skilte omkjøringen der, sier Malmo.

Han sier at området er generelt dårlig egnet for omkjøring:

– Utfordringen skjedde på verst tenkelig sted med tanke på omkjøring. Det er ingen gode alternativer der. Tyngre kjøretøy måtte via 42, de fikk en lang omkjøring. Dette blir nok ikke løst før ny firefelts vei er på plass.

Stengt i 18 timer

– Folk flest har nok forståelse for at veien var stengt lenge, men hvorfor så lenge som 18 timer?

– I mine øyne er det en naturlig forklaring. Nødetatene brukte tid på å slukke og sikre. Så måtte politiet og ulykkesgruppa inn og drive med etterforskning. Kjøretøyenes befatning gjorde også at ting tok lengre tid enn normalt. De var ikke ferdig før morgenkvisten.

– Oppryddingen trodde vi skulle kjappere. Men da de skulle flytte på kjøretøyene, så var de i dårlige i forfatning enn forventet, og måtte håndteres del for del. Hengeren var det også utfordrende å flytte. Og parallelt gikk øvrig opprydding.

Malmo sier at entreprenør og bilberger i etterkant satt seg ned og analyserte hendelsen, for å se om det var større forbedringspotensial. Signaler var at det ikke så mye de kunne gjort annerledes.

– De hadde eventuelt trengt mobilkran, men de fryktet at alt ville kollapse, og at oppryddingen da ville tatt lengre tid.

– Var det nok mannskap?

– Tungbilberger stilte med tre kjøretøy. Lastebil med henger, så jeg sitter ikke med inntrykk at det var for lite ressurser, svarer Malmo.

Må asfalteres

Senere i vår kan det bli en periode med omkjøring eller kolonnekjøring. På grunn av den høye temperaturen er noe av asfalten skadet, og må asfalteres på nytt.

– Det var uproblematisk å åpne for trafikk da oppryddingen var ferdig, men vi vet av erfaring at brannen utløser energi, så det er behov for å skifte ut topplaget, den er varmepåvirket og vil smuldre opp. Det vil også bli gjort lignende etter ulykken ved Lindland tunnel.