- Dette beviser at den demokratiske prosessen er eit spel for galleriet

Eigersundordførar Odd Stangeland (Ap) er mildt sagt lite imponert over Nye Veier sin måte å forhalda seg til Bjerkreim og Eigersund sine vedtak vedrørande bompengefinansiering på.