Geologer varsler E39-innspill

Eksperter mener en bør unngå vei gjennom mineralforekomstene mellom Helleland og Ualand.