Mener E39-traseene ikke er undersøkt godt nok

Folkene bak Norge Mining mener den foretrukne traseen for ny E39 kan ødelegge gruveplaner av stor nasjonal og internasjonal verdi.