– Mineralforekomster med en verdi på 233 milliarder kroner

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) mener Statens vegvesen burde snu og prioritere R2 i Eigersund og Lund. De skriver i sin høringsuttalelse at kommunedelplanen avviser viktig informasjon på feilaktig grunnlag.