MDG vil stoppe E39-utbygging

KART: Kart over planforslaget for nye E39 fra Lyngdal til Ålgård.

KART: Kart over planforslaget for nye E39 fra Lyngdal til Ålgård.

Av
DEL

MeningerDET KOMMER ikke som noen overraskelse, men det er like fullt et syn vi er fullstendig uenig i: Miljøpartiet De Grønne har pekt ut en rekke veistrekninger i landet som de ønsker å stanse utbyggingen av. Blant veistrekningene er ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. I det hele tatt er de imot og vil stoppe alle nye «monsterveier» – inkludert den nye veien fra Lyngdal til Ålgård.

DET SKAL gi 8 milliarder kroner til kutt i kollektivpriser, gratisreiser, tog og sykkel- og gangfelt. Satsingen kommer fram i samferdselspakken i partiets alternative budsjett, som ble lagt frem torsdag. MDG henter også inn penger ved å sette bom for alle ikke igangsatte veiprosjekter som skal øke kapasiteten, og som vil skape mer trafikk og utslipp.

MAN KAN si meget om den sittende regjering, og det er forsåvidt gjort, men akkurat på veisektoren har dagens regjering levert mer enn de vi både trodde og håpet på da de kom til makten. De har sett at Norge er avhengig av gode kommunikasjonsårer – også utenfor de store byene. I den grad regjeringen er beskyldt for distriktsfiendtlighet, så kan de banke veisatsingen på bordet når de argumenterer imot.

NYE OG bedre kommunikasjoner er også god miljøpolitikk. Utslippene blir kraftig redusert dersom du etablerer en effektiv veikorridor, uten for mange svinger og bakker og som i tillegg sørger for at varer og tjenester kommer raskere til bestemmelsesstedet. Vi er derfor sterkt imot det forslaget som MDG kommer med – og mener MDG i dette utviser en svært lite distriktsvennlig politikk.

DET ER mildest talt naivt å tro at transportbehovet reduseres i fremtiden. Så er det naturligvis helt i orden å mene at fremtidens biler og trailere bør kjøre på strøm eller hydrogen. Men selv de bilene trenger veier.


Artikkeltags