Omkjøringen koster samfunnet minst 165 mill. kroner

120 døgn med stengt E39 har en høy pris dersom man bruker Statens vegvesen sine egne kalkyler for verdi pr. minutt med ekstra kjøretid.