– Statens vegvesen burde trekke hele E39-forslaget, sier Richard Samslått (MDG)

Etter å ha sett nøyere på funnene Norge Mining har gjort mellom Helleland og Ualand, har Eigersund MDG konkludert med at Statens vegvesens forslag om ny E39 burde trekkes og høringen stanses. – Hele planen er et makkverk, sier Richard W. Samslått.