Sokndølene bør velge R3, ifølge ordføreren

– I Sokndal bør vi få så god tilknytning til nye E39 som mulig. Det får vi med R3-alternativet, sier sokndalsordfører Jonas Andersen Sayed. Tirsdag skal formannskapet skal si sitt i høringen om valg av korridor.