Den ene traseen vil gi mer trafikk på E39. Vegvesenet foretrekker likevel den andre.

Næringsforeningen mener at trasévalget for ny E39 bør ta hensyn til at en stor del av trafikken mot Stavanger kommer fra Egersund. Greit argument, men det er ikke nok, sier Vegvesenet.